בורות - בולענים
Home אמא אדמה בורות - בולענים וריאציות מלוחות נציב מלח

 

המילה בולען יש בה מן המפחיד והמאיים. ולא רק. יש הטועים לחשוב שמדובר באיזו מפלצת מסתורית, במהדורה מלוחה של המפלצת מלוך-נס...

המילה ההולמת יותר לתופעה היא פשוט בור.

 

מספר עובדות, מתוך תקציר מחקרו של אלי רז:

×       בורות הן תופעה שהחלה להיות מוכרת בשנות ה-70 של המאה ה-20, כשאירעו מספר מקרים של קריסת פני הקרקע במערב ים המלח, מעין גדי ודרומה. בשנות ה-90 החלה התופעה להתפשט צפונה מעין גדי, בד בבד עם המשך התפתחותה באתרים הדרומיים וביניהם. תדירות התופעה והתפשטותה צפונה, לאורך ים-המלח, מתגברים עם הזמן.

×       הבורות מופיעים בגדלים שונים, והממדים המרביים הם 11 מ' עומק וכ-25 מ' קוטר.

×      אין קשר הכרחי בין גיל הבור וגודלו.

×       קצב התפתחות בורות שכנים יכול להיות שונה.

×       היווצרות בור היא ביטוי לגירעון בנפח, הנובע מהתמוטטות גרביטציונית של חומר בלתי מלוכד מהחלק העליון של החתך הסדימנטרי, לחלל נמוך יותר שנוצר, כנראה, בגלל המסת שכבת מלח בתת-הקרקע. נראה שהמסת המלח נגרמת בגלל חשיפתו למים בלתי רוויים, התופסים  מקומם של מים רוויים, בעקבות הירידה הדרסטית במפלס ים המלח.

×       הירידה המהירה במפלס ים-המלח בעשרות השנים האחרונות, עומדת בבסיס כל ההצעות למנגנוני היווצרות הבורות שהוצעו עד כה.

×       במקום בו קיים בור, יש סיכוי רב להתפתחות בורות נוספים.

 

                   בולען בולען

פיורד ובולען, אפשר שבקרוב ייפרץ החיץ, והבולען ייבלע

רצועת הבורות בתהליך של שקיעה מתמדת 

בולען בולען

מרבית בולעני החוף מכילים מי תהום, בחלקם נוצרים משקעי מלח לאחר האידוי

בולען בולען
כל בולען מקבל מים משכבות בעומקים שונים, ולכן מי הבולענים מקבלים גוונים שונים

בולען

בולען

ברקע, על הגבעה הירוקה - קיבוץ עין גדי